Contributie

Met ingang van 2018 wordt de contributie niet meer langs de deur, contact, opgehaald.

Als het goed is heeft u een brief ontvangen, met het verzoek de contributie over te maken.

 

Dit betekent niet, dat als u niet betaald, u dan daarmee uw lidmaatschap opzegt.

 

Artikel 13, lid 2 van de statuten van de OV Hagestein luidt nl:

Indien het lidmaatschap eindigt in de loop van een verenigingsjaar, blijft de verplichting van betaling van contributie van het lopende jaar, op betrokkenen rusten.